BẢN DỮ LIỆU KỸ THUẬT
Ever TechTM DT-13
Các chất Phụ gia Hỗn hợp Nhựa đường Ấm/nguội

 

Mô tả sản phẩm


Ever TechTM DT-13 là một sản phẩm ở dạng lỏng, có chức năng như một chất nhũ hóa để tạo ra nhũ tương nhựa đường trong các ứng dụng trộn hỗn hợp nhựa đường nguội. Nhũ tương được tạo ra có thể được dung hợp vào các loại vật liệu nguội và ẩm. Khi nhựa đường ở trong trạng thái nhũ tương, nó ít dính sệt, dễ thao tác và kết khối. Nhũ tương sẽ phân rã khi nước bốc hơi đủ mức và hỗn hợp nguội sẽ có được các đặc tính của hỗn hợp nhựa đường nóng.

 

Các Đặc tính điển hình


Hình thái Chất lỏng màu nâu
Điểm đông đặc,°C < 5
Điểm bắt cháy,°C 143
Độ nhớt ở nhiệt độ 10°C 20°C 30°C 40°C
Theo đơn vị mPa.s 280 240 150 94
Tỷ trọng ở 20°C 0.91

 

Tiêu chuẩn đóng gói và vận chuyển


Sản phẩm được đóng gói theo phương thức 180kg/thùng hay 900kg/bao túi. Bộ Giao thông Hoa Kỳ (DOT) không xếp sản phẩm Ever TechTM DT-13 vào loại vật liệu nguy hiểm.

 

Xử lý và Lưu kho


Nên lưu kho sản phẩm tại khu vực khô mát và thoáng khí tốt. Khi xử lý, phải đeo găng tay và kính bảo hộ. Tránh hít hơi bốc ra từ sản phẩm. Xem Bản Dữ liệu An toàn Vật liệu để biết quy trình xử lý an toàn.

 

 


Ever Tech Limited, Hong Kong

Theo sự hiểu biết sáng suốt nhất của chúng tôi, các thông tin bao hàm trong văn bản này đều chính xác. Phần chứng nhận này không đưa ra bất cứ
tuyên bố hay đảm bảo nào, dù được thể hiện rõ ràng hay dưới hình thức hàm ý, về khả năng thương mại, phù hợp với bất cứ mục đích cụ thể nào thuộc
bất cứ bản chất nào khác đối với những thông tin như thế cũng như đối với sản phẩm được đề cập trong các thông tin như thế. Chúng tôi không chịu
bất cứ trách nhiệm gì đối với tình trạng xử lý thông tin sai lệch của khách hàng.