BẢN DỮ LIỆU KỸ THUẬT
Ever TechTM DT-18
Các chất Phụ gia Hỗn hợp Nhựa đường Nóng

 

Mô tả sản phẩm


Ever TechTM DT-18 là một chất phụ gia nhựa đường hoạt hóa bề mặt có hiệu quả cao, giúp nâng cao khả năng liên kết và các đặc tính chống tách tước giữa nhựa đường và các loại cốt liệu, cho dù đó là các loại cốt liệu khô hay ẩm, thuộc dạng đá vôi hay hợp chất silic.

 

Các đặc tính điển hình


Hình thái Chất lỏng màu nâu
Điểm đông đặc, °C < 5
Điểm bắt cháy, °C 143
Độ nhớt ở nhiệt độ 10°C 20°C 30°C 40°C
Theo đơn vị mPa.s 280 240 150 94
Tỷ trọng ở 20°C 0.91

 

Các ứng dụng


Sản phẩm Ever TechTM DT-18 có thể được dung hợp vào các loại nhựa đường biến loãng hay nhũ tương nhựa đường. Bên dưới đây là các mức liều lượng theo đề xuất:
0.5 to 1% Đối với các phương thức phun, ví dụ như lót trước khi rải cốt liệu, lớp lót bitum, lớp kết dính, và lớp láng dày bề mặt đường.
0.5 to 1% For cationic emulsions – Đối với các loại nhũ tương cationic
0.5 to 1% For cold mix – Đối với hỗn hợp nguội

 

Tiêu chuẩn đóng gói và vận chuyển


Sản phẩm được đóng gói theo phương thức 180kg/thùng hay 900kg/bao túi. Bộ Giao thông Hoa Kỳ (DOT) không xếp sản phẩm Ever TechTM DT-18 vào loại vật liệu nguy hiểm.

 

Xử lý và lưu kho


Nên lưu kho sản phẩm tại khu vực khô mát và thoáng khí tốt. Khi xử lý, phải đeo găng tay và kính bảo hộ. Tránh hít hơi bốc ra từ sản phẩm. Xem Bản Dữ liệu An toàn Vật liệu để biết quy trình xử lý an toàn.

 

 

 


Ever Tech Limited, Hong Kong

Theo sự hiểu biết sáng suốt nhất của chúng tôi, các thông tin bao hàm trong văn bản này đều chính xác. Phần chứng nhận này không đưa ra bất cứ
tuyên bố hay đảm bảo nào, dù được thể hiện rõ ràng hay dưới hình thức hàm ý, về khả năng thương mại, phù hợp với bất cứ mục đích cụ thể nào thuộc
bất cứ bản chất nào khác đối với những thông tin như thế cũng như đối với sản phẩm được đề cập trong các thông tin như thế. Chúng tôi không chịu
bất cứ trách nhiệm gì đối với tình trạng xử lý thông tin sai lệch của khách hàng.