BẢN DỮ LIỆU KỸ THUẬT
Ever TechTM TT-114
Các chất Phụ gia Hỗn hợp Nhựa đường Nóng

 

Mô tả và các ứng dụng sản phẩm


Ever TechTM TT-114 là chất hoạt hóa kết dính có hiệu quả cao và không gắt mùi, được sử dụng trong quá trình lát hỗn hợp nhựa đường nóng. Ever TechTM cải thiện mối liên kết giữa cốt liệu và nhựa đường, khắc phục những vấn đề có liên quan đến tình trạng kết dính lỏng lẻo. Các hỗn hợp nhựa đường nóng được xử lý với sản phẩm phụ gia Ever TechTM TT-114 thể hiện khả năng chống chịu các tác nhân gây hư hỏng và tách tước kết cấu do độ ẩm, tạo ra mặt lát bền chắc lâu dài hơn. Nên sử dụng sản phẩm Ever TechTM TT-114 ở liều lượng 1.0 đến 1.5% tính trên khối lượng nhựa đường, tùy theo chủng loại nhựa đường và cốt liệu.

 

Sản phẩm Ever TechTM TT-114 đã được Công ty Kiểm định Chicago, một tổ chức thí nghiệm độc lập có thẩm quyền kiểm định, đánh giá là có chất lượng vượt trội Tiêu chuẩn kiểm định ASTM D3625.

 

Các đặc tính điển hình


Hình thái Chất lỏng màu nâu
Tỷ trọng ở 25oC 1.03
Điểm đông đặc < -5˚C
Điểm bắt cháy >150˚C
Độ nhớt ở nhiệt độ 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C
Theo đơn vị mPa.s 390 225 130 95 65

 

Tiêu chuẩn đóng gói và vận chuyển


Sản phẩm được đóng gói theo phương thức 180kg/thùng hay 900kg/bao túi. Bộ Giao thông Hoa Kỳ (DOT) không xếp sản phẩm Ever TechTM TT-114 vào loại vật liệu nguy hiểm.

 

Xử lý và lưu kho


Sản phẩm Ever TechTM TT-114 là chất lỏng hữu cơ trơ và cần được xử lý với các biện pháp phòng ngừa thường được áp dụng trong thông lệ thực hành tốt đối với các chất lỏng hữu cơ.
Nên lưu giữ sản phẩm trong nhà kho, tại khu vực khô, mát và thoáng khí tốt. Xử lý ở nhiệt độ vừa phải, khoảng 45˚C, có thể cải thiện hoạt động bơm sản phẩm.

 

 


Ever Tech Limited, Hong Kong

Theo sự hiểu biết sáng suốt nhất của chúng tôi, các thông tin bao hàm trong văn bản này đều chính xác. Phần chứng nhận này không đưa ra bất cứ
tuyên bố hay đảm bảo nào, dù được thể hiện rõ ràng hay dưới hình thức hàm ý, về khả năng thương mại, phù hợp với bất cứ mục đích cụ thể nào thuộc
bất cứ bản chất nào khác đối với những thông tin như thế cũng như đối với sản phẩm được đề cập trong các thông tin như thế. Chúng tôi không chịu
bất cứ trách nhiệm gì đối với tình trạng xử lý thông tin sai lệch của khách hàng.