Ever Tech Limited

 

Trần Thị Xuân Bình
Số đi động +0084 (0)902 919 686
Thời gian Từ thứ 2 đến thứ 6 – từ 8:00 giờ đến 17 giờ
Đối tượng liên hệ Cô Cheng/ Tiến sĩ Ho
ĐT di động
(China)
(86) 131 4380 3093
ĐT di động
(Hong Kong)
(852) 6881 6692 / 9736 7678
Mã số We-Chat evertech6692
QQ Email 2608546889@qq.com
ĐTDĐ WhatsApp (852) 6881 6692
Email cs@evertechhk.com
Website www.evertechhk.com

Mã phản hồi nhanh:

qr

Trợ giúp trực tuyến