Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi có thành tích hoạt động xuất sắc trong lĩnh vực chuyển giao các công nghệ của chúng tôi và xây dựng các nhà máy theo hình thức “chìa khóa trao tay” cho các khách hàng của chúng tôi tại Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc và Indonesia.
Ever Tech có các công nghệ tân tiến trong các lĩnh vực sau đây:

 

Các chất phụ gia nhựa đường
Màng chống thấm nước
Chất ổn định nhiệt PVC
Các chất trung gian clorua thiếc
Chất bôi trơn dành cho các sản phẩm nhựa
Màng chống thấm nước
Chất diệt cỏ dại (glyphosate)
Khai thác than
Các công nghệ liên quan đến than Sản xuất gas, methanol
Công nghệ Titan Từ khai thác đến sản xuất di-ôxít titan)
Công nghệ muối khoáng Từ khai thác đến sản xuất kền/chì/ hydroxít đồng, clorua kền/chì/đồng, sunphát kền/chì/đồng, ni-trat kền/chì/đồng

 

Chúng tôi có thể chuyển giao các công nghệ ấy và xây dựng các nhà máy dưới hình thức “chìa khóa trao tay” cho khách hàng.

Có đối tác chiến lược như Ever Tech, bạn có thể dễ dàng phát triển công việc kinh doanh trên phạm vi toàn cầu.