อกสารข้อมูลทางเทคนิค
เอเวอร์เทค เอซี-6
สารเติมแอสฟัลท์สารละลายข้นแบบผสมเย็น ชนิดขึ้นรูปช้า

 

รายละเอียดสินค้า


เอเวอร์เทค เอซี-6 เป็นของเหลวและทำหน้าที่เป็นสารที่ทำให้เกิดสารแขวนลอยยางมะตอยที่เหมาะสำหรับการใช้งานผสมเย็นและขึ้นรูปช้า สารแขวนลอยที่ผลิตขึ้นมานี้สามารถทำได้กับสารผสมทั้งแบบเย็นและเปียก

 

คุณสมบัติเฉพาะ


รูปร่าง ของเหลวสีน้ำตาลอมเหลือง
จุดเท (องศาเซลเซียส) 12 องศาเซลเซียส
จุดวาบไฟ (องศาเซลเซียส) มากกว่า 175 องศาเซลเซียส
ความหนืดที่ 10 20 30 40 องศาเซลเซียส
ในเมกะพาสคาล.วินาที 8400 6500 3400 920
แรงโน้มถ่วงเฉพาะที่ 20 องศาเซลเซียส 0.993

 

มาตรฐานการบรรจุ


สินค้าจะบรรจุในปริมาณ 180 กิโลกรัมต่อถังหรือ 900 กิโลกรัมโดยรวม

 

การดูและการจัดเก็บ


จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง เย็น และอากาศถ่ายเทได้สะดวก

ให้ความร้อนปานกลางที่ 45 องศาเซลเซียสเพื่อช่วยการปั๊ม จะต้องสวมใส่ถุงมือและแว่นตาเสมอ หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหยและการสัมผัสทางผิวหนัง ดูขั้นตอนการใช้งานที่ปลอดภัยในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยวัสดุ

 

 


บริษัท เอเวอร์เทค จำกัด (ฮ่องกง)
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ถูกต้องตามความรู้ที่มีของเรา ไม่มีการรับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อ
ความสามารถทางการค้าหรือความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะที่นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ตามข้อมูลใน
เอกสารนี้ หรือสินค้าที่ข้อมูลมีการอ้างอิงถึง เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการดูแลที่ไม่ถูกต้องของลูกค้า