เอกสารข้อมูลเทคนิค
เอเวอร์เทค ดีที-13 Ever TechTM
สารเติมแอสฟัลท์ผสมแบบอุ่น/เย็น

 

รายละเอียดสินค้า


เอเวอร์เทค ดีที-13 เป็นของเหลวและทำหน้าที่เหมือนสารละลายที่สร้างสารละลายแอสฟัลท์ที่ เหมาะกับการใช้งานเป็นสารผสมแบเย็น สารละลายนี้สามารถผสมเข้ากับส่วนผสมที่เย็นและ เปียก เมื่อแอสฟัลท์อยู่ในสถานะสารละลาย จะมีความหนืดต่ำกว่าและง่ายต่อการทำงาน สารละลายจะแตกออกหากมีน้ำปริมาณมากพอระเหยออกไป สารผสมแบบร้อนจะมีคุณสมบัติเห มือนแอสฟัลท์ผสมแบบร้อน

 

คุณสมบัติทั่วไป


รูปแบบ ของเหลวสีน้ำตาล
จุดไหลเท น้อยกว่า 5
จุดติดไฟ 143
ความหนืดที่ 10 20 30 40 องศาเซลเซียส
ในหน่วย มิลลิพาสคาลวินาที 280 240 150 94
แรงโน้มถ่วงเฉพาะที่ 20 องศาเซลเซียส 0.91

 

มาตรฐานการบรรจุ/การขนส่ง


สินค้าจะบรรจุในปริมาณ 180 กิโลกรัมต่อถังหรือ 900 กิโลกรัมโดยรวม เอเวอร์เทค ดีที-13ไม่ ถูกควบคุมโดยดีโอทีในฐานะสารอันตราย

 

การดูและการจัดเก็บ


สินค้าจะต้องจัดเก็บในอาคาร ในที่เย็น แห้งและอากาศถ่ายเทได้สะดวก เมื่อใช้งานสินค้า จะ ต้องสวมใส่ถุงมือและแว่นตาเสมอ หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหย ดูขั้นตอนการใช้งานที่ ปลอดภัยในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยวัสดุ

 

 


บริษัท เอเวอร์เทค จำกัด (ฮ่องกง)
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ถูกต้องตามความรู้ที่มีของเรา ไม่มีการรับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อ
ความสามารถทางการค้าหรือความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะที่นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ตามข้อมูลใน
เอกสารนี้ หรือสินค้าที่ข้อมูลมีการอ้างอิงถึง เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการดูแลที่ไม่ถูกต้องของลูกค้า