เอกสารข้อมูลเทคนิค
เอเวอร์เทค ดีที-18 Ever TechTM
สารเติมแอสฟัลท์ผสมแบบร้อน

 

รายละเอียดสินค้า


เอเวอร์เทค ดีที-18 เป็นสารเติมแอสฟัลท์แอคทีฟผิวหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงที่ช่วยสร้างแรงยึดที่แข็งแรงและคุณสมบัติต่อต้านการฉีกขาดระหว่างแอสฟัลท์และส่วนผสม ไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมแบบเปียกหรือแบบแห้ง ส่วนผสมแบบหินปูนหรือแบบทราย

 

คุณสมบัติทั่วไป


รูปแบบ ของเหลวสีน้ำตาล
จุดไหลเท น้อยกว่า 5
จุดติดไฟ 143
ความหนืดที่ 10 20 30 40 องศาเซลเซียส
ในหน่วย มิลลิพาสคาลวินาที 280 240 150 94
แรงโน้มถ่วงเฉพาะที่ 20 องศาเซลเซียส 0.91

 

การใช้งาน


เอเวอร์เทค ดีที-18 สามารถใช้งานกับแอสฟัลท์คัทแบคและสารละลายแอสฟัลท์ ปริมาณที่ แนะนำเป็นดังต่อไปนี้
0.5 ถึง 1% สำหรับการฉีดพ่น เช่นการเคลือบส่วนผสม สารเคลือบ สารเคลือบตัวยึด ตัวยึด กับพื้นผิวเพิ่มประสิทธิภาพแบบผนึก
0.5 ถึง 1% สำหรับสารละลายที่มีประจุไฟฟ้า
0.5 ถึง 1% สำหรับสารผสมแบบเย็น

 

มาตรฐานการบรรจุ/การขนส่ง


สินค้าจะบรรจุในปริมาณ 180 กิโลกรัมต่อถังหรือ 900 กิโลกรัมโดยรวม เอเวอร์เทค ดีที-18ไม่ ถูกควบคุมโดยดีโอทีในฐานะสารอันตราย

 

การดูและการจัดเก็บ


สินค้าจะต้องจัดเก็บในอาคาร ในที่เย็น แห้งและอากาศถ่ายเทได้สะดวก เมื่อใช้งานสินค้า จะ ต้องสวมใส่ถุงมือและแว่นตาเสมอ หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหย ดูขั้นตอนการใช้งานที่ ปลอดภัยในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยวัสดุ

 

 


บริษัท เอเวอร์เทค จำกัด (ฮ่องกง)
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ถูกต้องตามความรู้ที่มีของเรา ไม่มีการรับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อ
ความสามารถทางการค้าหรือความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะที่นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ตามข้อมูลใน
เอกสารนี้ หรือสินค้าที่ข้อมูลมีการอ้างอิงถึง เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการดูแลที่ไม่ถูกต้องของลูกค้า