เอกสารข้อมูลเทคนิค
เอเวอร์เทค ทีที-114 Ever TechTM
สารเติมแอสฟัลท์ผสมแบบร้อน

 

 

รายละเอียดสินค้าและการใช้งาน


เอเวอร์เทค ทีที-114 เป็นสารกระตุ้นการยึดที่มีประสิทธิภาพสูง กลิ่นน้อยสำหรับใช้ใน ทางเดินแอสฟัลท์ผสมแบบร้อน เอเวอร์เทค ทีที-114ช่วยเพิ่มแรงยึดระหว่างสารผสมและ แอสฟัลท์ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับแรงยึดต่ำได้ สารผสมเอชเอ็มเอที่ใช้เอเวอร์เทค ทีที-114 มีแรงต้านทานที่ยอดเยี่ยมต่อการฉีกและการทำลายที่เกี่ยวเนื่องกับความชื้น ทำให้ทางเท้ามีอายุการใช้งานนานขึ้น เอเวอร์เทค ทีที-114จะถูกใส่เข้าไปในแอสฟัลท์ที่

1.0 ถึง 1.5% โดยน้ำหนัก ขึ้นอยู่กับแอสฟัลท์และชนิดของสารเติม

เอเวอร์เทค ทีที-114 ได้รับการประเมินโดยบริษัท ห้องวิจัยทดลองชิคาโก จำกัด ห้อง วิจัยอิสระที่ได้รับมอบหมายและผ่านการทดสอบเอเอสทีเอ็ม ดี3625

 

คุณสมบัติทั่วไป


รูปแบบ ของเหลวสีน้ำตาล
เอส.จี. ที่ 25 องศาเซลเซียส 1.03
จุดไหลเท น้อยกว่า -5 องศาเซลเซียส
จุดติดไฟ มากกว่า 150 องศาเซลเซียส
ความหนืดที่ 10 20  30 40 50 องศาเซลเซียส
ในหน่วย มิลลิพาสคาลวินาที  390 225 130  95  65

 

มาตรฐานการบรรจุ/การขนส่ง


สินค้าจะบรรจุในปริมาณ 180 กิโลกรัมต่อถังหรือ 900 กิโลกรัมโดยรวม เอเวอร์เทค ทีที-114ไม่ ถูกควบคุมโดยดีโอทีในฐานะสารอันตราย

 

การดูและการจัดเก็บ


เอเวอร์เทค ทีที-114 เป็นของเหลวอินทรีย์เฉื่อยและใช้ความระมัดระวังในการดูแลตามปกติวิธี ปฏิบัติในอุตสาหกรรมของเหลวอินทรีย์
แนะนำให้จัดเก็บสินค้าในอาคาร ในที่เย็น แห้งและอากาศถ่ายเทได้สะดวก ให้ความร้อนปาน กลางที่ 45 องศาเซลเซียสเพื่อช่วยการปั๊ม

 

 


บริษัท เอเวอร์เทค จำกัด (ฮ่องกง)
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ถูกต้องตามความรู้ที่มีของเรา ไม่มีการรับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อ
ความสามารถทางการค้าหรือความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะที่นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ตามข้อมูลใน
เอกสารนี้ หรือสินค้าที่ข้อมูลมีการอ้างอิงถึง เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการดูแลที่ไม่ถูกต้องของลูกค้า