ทีมที่ปรึกษาของเอเวอร์เทคพร้อมให้ข้อแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญในด้านการผลิตทางเคมี การออกแบบทางวิศวกรรม อัตโนมัติกรรม และการออกแบบสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้:

 

• สารเติมแอสฟัลท์
• เยื่อบางกันน้ำ
• เครื่องสร้างความเสถียรทางความร้อนพีวีซี
• สื่อกลางสังกะสีคลอไรด์ และ
• สารหล่อลื่นสำหรับพลาสติก

 

ทีมที่ปรึกษาของเราประกอบด้วยนักวิจัยทางเคมี วิศวกรเคมี ผู้จัดการโครงการ และผู้ช่วยทางธุรกิจ พวกเขาเหล่านี้มีประสบการณ์และความรู้อย่างมากในข้อ บังคับของเขาและสามารถให้คำแนะนำอย่างเชี่ยวชาญและวิธีการที่จะช่วยให้ บริษัทของท่านบรรลุเป้าหมายได้

กรุณาติดต่อเราหากต้องการประสบความสำเร็จในธุรกิจของคุณ