ที่ปรึกษาของเรามีการจดบันทึกที่ดีในการส่งผ่านเทคโนโลยี และการสร้างโรงงานพร้อม สรรพในประเทศจีน และอินโดนิเซียสำหรับลูกค้าของเรา เอเวอร์เทคมีเทคโนโลยีนวัตกรรมในอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้:

 

สารเติมแอสฟัลท์
เยื่อบางกันน้ำ
เครื่องสร้างความเสถียรทางความร้อนพีวีซี
สื่อกลางสังกะสีคลอไรด์
สารหล่อลื่นสำหรับพลาสติก
เยื่อบางกันน้ำ
สารฆ่าวัชพืช (ไกลโฟเสท)
เหมืองถ่านsbo
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับถ่านหิน การผลิตแก๊ส การผลิตเมทานอล
เทคโนโลยีไทเทเนียม จากเหมืองไปสู่การผลิตไทเทเนียมไดออกไซด์
เทคโนโลยีเกลือแร่ จากเหมืองไปสู่การผลิตนิกเกิล/ลีด/คอปเปอร์ไฮดรอกไซ ด์,นิกเกิล/ลีด/คอปเปอร์คลอไรด์, นิกเกิล/ลีด/คอปเปอร์ซัลเฟต, นิกเกิล/ลีด/คอปเปอร์ไนเตรต

 

เราสามารถส่งผ่านเทคโนโลยีต่อไปนี้และสร้างโรงงานพร้อมสรรพสำหรับลูกค้าของเรา
ด้วยเอเวอร์เทคที่เปรียบเสมือนคู่ค้าที่มีกลยุทธของคุณ คุณสามารถขยายธุรกิจไปทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย