เอเวอร์เทค สารเติมแอสฟัลท์ Ever TechTM

เอเวอร์เทค ทีที-114 สารเติมแอสฟัลท์ผสมร้อน – สำหรับการสร้างถนน

เอเวอร์เทค ดีที-18 สารเติมแอสฟัลท์ผสมร้อน – สำหรับการซ่อม/ดูแลถนน

เอเวอร์เทค ดีที-13 สารเติมแอสฟัลท์ผสมร้อน – สำหรับการซ่อม/ดูแลถนน

เอเวอร์เทค เอซี-6 สารเติมแอสฟัลท์ผสมเย็น – สำหรับการซ่อม/ดูแลถนน

HM-130 สารเติมแอสฟัลท์ผสมร้อนอุณหภูมิต่ำ

 

เรามีโรงงานของเราเองส่วนประกอบหลักสำหรับการสร้างถนนแอสฟัลท์ คือทราย หิน และแอสฟัลท์ (ส่วนผสม) อย่างไร ก็ตาม หากใช้ส่วนผสมตามที่กำหนดนี้เท่านั้น คุณภาพและความเป็นหนึ่งเดียวกันของถนนจะลด ลงและจะสลายอย่างรวดเร็วเมื่อมีการขนส่งมาก และสภาพอากาศเลวร้าย ส่วนนี้จะทำให้เกิดการ ซ่อมภายหลังการใช้งานเพียงไม่กี่เดือน

ความทนทานของถนนจะพัฒนาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเติมสารเติมแอสฟัลท์เอเวอร์เทค เข้าไปในส่วนผสมในสัดส่วนที่ถูกต้อง และเมื่อถนนถูกสร้างในมาตรฐานระดับสูง หาก เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ ถนนจะมีอายุนานกว่า 4-5 ปีในสภาพอากาศเลวร้ายและการใช้ งานหนัก โดยไม่ต้องมีการซ่อม

เอเวอร์เทคเป็นสารกระตุ้นการยึดที่มีประสิทธิภาพสูง กลิ่นน้อย เหมาะสมกับแอสฟัลท์ทุก ประเภทรวมถึงน้ำมันดิบ #70,#90,เอสบีเอสปรับปรุงและแบบธรรมชาติเพื่อเพิ่มการยึด ติดระหว่างสารผสมและแอสฟัลท์

เราสร้างโรงงานของเราเองในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 เพื่อตอบสนองความ ต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับสินค้าของเรา ทีมงานเจ้าหน้าที่วิจัยได้รับการดูแลโดยดร. อีริค โฮ (พีเอชดี) ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเคมีกว่า 30 ปี ความรู้และความเป็น ผู้นำของเขาสร้างความมั่นใจในการควบคุมคุณภาพในมาตรฐานที่สูงกว่ามาตรฐานของ สหรัฐอเมริกาตามรายละเอียดดี3625 โรงงานของเราสามารถผลิตสินค้าหลังได้รับคำสั่ง ซื้อภายใน 7 วัน รอบการผลิตที่เร็วนี้หมายความว่าลูกค้าสามารถวางแผนได้อย่างมั่นใจ และทำตามช่วงระยะเวลาของโครงการได้

 

คุณสมบัติและประสิทธิภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์


สารเติมแต่งนี้ใช้ได้กับงานที่เกี่ยวกับแอสฟัลท์ทุกประเภท

เพิ่มการยึดเกาะ – ในกระบวนการผสมนั้น สารเติมแต่งนี้ช่วยเพิ่มความหนืด แรงประสาน และความเหนียวของแอ สฟัลท์ในส่วนผสมคอนกรีต
เพิ่มความปลอดภัยทางถนน – สารเติมแต่งนี้มีคุณสมบัติกันน้ำและสามารถป้องกันการแยกตัวออกจากกันระ หว่างแอสฟัลท์กับส่วนผสมของคอนกรีตได้

ทนต่อแรงกดดัน – สารเติมแต่งนี้ช่วยเพิ่มความเหนียวของส่วนผสมคอนกรีต จึงช่วยให้ถนนทนต่อแรงกดดันใน ระดับสูงจาการจราจรที่หนาแน่นได้
ทนต่อความร้อน – สารเติมแต่งนี้ช่วยให้ส่วนผสมคอนกรีตคงคุณสมบัติทนต่อความร้อนระหว่างกระบวนการราด ถนน ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ส่วนผสมคอนกรีตเย็นตัวลงเร็วเกินไป
ลดต้นทุนการสร้างถนน – สารเติมแต่งนี้ช่วยทุ่นเวลาในการผสมคอนกรีต จึงช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและแรงงาน และต้นทุนการสร้างและซ่อมแซมถนนโดนรวม
ยืดอายุการใช้งานถนน – เทคโนโลยีนี้ช่วยสร้างแรงประสานอันแข็งแกร่งและคุณสมบัติความเหนียวระหว่าง แอสฟัลท์กับส่วนผสมคอนกรีต จึงสามารถป้องกันการกัดเซาะจากน้ำฝน เพิ่มความคงทนและสภาพสมบูรณ์ของถนน แม้ในสภาวะที่ต้องรองรับการจราจรอันคับคั่งและสภาพอากาศที่ย่ำแย่

 

ผลการทดสอบ


หลงัจากผลิตภณัฑน์ี้ผา่นการทดสอบที่เคร่งครัดของ สถาบนัทดสอบเฉพาะดา้นถนนขอ้มูลในรายงานแสดงใหเ้ห็ นวา่:

  • ทนต่อแรงกด – คอนกรีตแอสฟัลท์ที่ผสมสารเติมแต่งแอสฟัลท์ของ
    Ever TechTM ช่วยให้พื้นถนนทนต่อแรงกดได้มากขึ้น สามารถทนแรงกดสูงสุดได้มากขึ้นกว่า 2 เท่า
  • ลดเวลา – สารเติมแต่งแอสฟัลท์ของ Ever TechTM ช่วยให้วัสดุผสมเข้ากันได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาในการผสม ร้อนลงครึ่งหนึ่ง เพิ่มกำลังการผลิต และประหยัดพลังงาน
  • หลงัจากแช่นา้ร้อน– หลังจากแช่คอนกรีตแอสฟัลท์ในน้ำร้อนแล้วทดสอบการป้องกันการหลุดลอกและการทนต่อ แรงกด จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า คอนกรีตแอสฟัลท์ที่ผสมสารเติมแต่งแอสฟัลท์ของ Ever TechTM มีสมรรถนะดี เยี่ยมอัตราการหลุดลอกน้อยกว่า 2% และการทนต่อแรงกดของคอนกรีตแอสฟัลท์ที่ผสมสารเติมแต่งแอสฟัลท์ สูงกว่า คอนกรีตแอสฟัลท์ที่ไม่ผสมสารเติมแต่งแอสฟัลท์ 3 ถึง 5 เท่า

การใช้งานและปริมาณ


สำหรับแอสฟัลท์ผสมแบบร้อน: ปริมาณของสาร ผสมที่ต้องใช้คือประมาณ 0.8-1.5% ของจำนวน แอสฟัลท์ที่ใช้ทั้งหมด ขั้นตอนก็ง่ายแค่เพียงผสม ปริมาณสารผสมเอเวอร์เทคที่แนะนำ ด้วยแอสฟัลท์ ละลายร้อนเพื่อขึ้นรูปแอสฟัลท์ร้อน หลังจากการ ผสมก็จะสามารถใช้ในการสร้างหรือซ่อมถนน

สำหรับแอสฟัลท์ผสมแบบอุ่น/เย็น:
ปริมาณของสารเติมเอเวอร์เทคที่ต้อง ใช้คือประมาณ 0.5-2% ของจำนวนแอ

 

ราคา
บีถึงบี เราเสนอสินค้าที่สามารถแข่งขันทางราคาได้
เป็นราคาโรงงาน,และไม่รวมการจัดส่งบรรจุภัณฑ์: 180กก/ถัง 900กก/ยอดรวม