ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

 

กว่าสองทศวรรษ ที่ปรึกษาบริษัท เอเวอร์เทค จำกัดได้ให้วิธีการสำหรับอุตสาหกรรมเคมีทั่วโลก รวมไปถึงประเทศจีน อินเดีย อินโดนิเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน ไทย ยูเออี และยุโรป เรา ให้บริการกับชุมชนโดยอาศับพื้นฐานด้านความแข็งแกร่งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคฌนฌลยี ความเชี่ยวชาญด้านเคมี และประสบการณ์

 

เอเวอร์เทคมีโรงงานเคมีในประเทศไทยสำหรับผลิตสารเติมแอสฟัลท์สำหรับการใช้งานหลาก หลาย เช่นการสร้างถนน การดูแลและซ่อมถนน การกันน้ำและการทาสียานยนต์ สารเติมของ พวกเราเป็นสารสำหรับแอสฟัลท์ผสมแบบร้อนและแสฟัลท์ผสมแบบเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม ในปี พ.ศ. 2555 ผลการทดสอบจากบริษัท ห้องวิจัยทดลองชิคาโก จำกัด ซึ่งเป็นศูนย์ ทดสอบถนนที่ได้รับมอบหมายมากที่สุดในโลก แสดงให้เห็นว่าสารเติมแอสฟัลท์ร้อนเอเวอร์ เทคผ่านมาตรฐานระดับสากล (มาตรฐานของสหรัฐอเมริกาตามรายละเอียดดี3625) เทคโนโลยีสารเติมแอสฟัลท์เอเวอร์เทคได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วโลกมาหลายปี เรา ภูมิใจที่ได้ทำตามประเพณีในการจัดหาสินค้าคุณภาพสูงและบริการลูกค้าที่หาที่ยอดเยี่ยม สารเติมแอสฟัลท์เอเวอร์เทคเป็นเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงและ ราคาต่ำ เอเวอร์เทคช่วยลูกค้าในการสร้างถนนคุณภาพสูงด้วยราคาสินค้าที่ต่ำ นอกไปจากการสร้างสารเติมแอสฟัลท์ เอเวอร์เทคยังจัดหาเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาสำหรับ อุตสาหกรรมเคมีที่หลากหลาย เราได้ตั้งโรงงานพร้อมสรรพและเทคโนโลยีสำหรับลูกค้าในจีน และอินโดนีเซีย

 

ไม่ว่าโครงการของคุณจะมีขนาดเท่าไหร่ ใหญ่หรือเล็ก เราจะให้ความช่วยเหลือในการเติมเต็ม ความฝันและเป้าหมายของคุณอย่างถึงที่สุด